سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
امروز: شنبه 100 اردیبهشت 25

در نشست تخصصی تکنولوژی تبلیغ، در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

تبلیغ دینی در جهان جدید ارتباطی بررسی شد

گروه تکنولوژی تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم در ادامه ی برگزاری نشست­های تخصصی و درراستای رویکرد واکاوی عالمانه و تخصصی مباحث نظری و کاربردی حوزی تبلیغ دینی ، روندهای جدید جهان دو فضایی و تبلیغ دینی را با حضور موسس و رئیس دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه تهران، دکتر سید سعید رضا عاملی و با حضور برنامه ریزان و پژوهش­گران دفتر تبلیغات اسلامی،بررسی نمودند.

در این نشست تخصصی، دکتر عاملی، عضو پژوهشی گروه مطالعات آمریکائی و کانادائی دانشگاه بیرمنگام، تأکید کرد، مهم­ترین و بنیادی ترین تغییر در جهان جدید، ظهور جهان مجازی و رقابت فراگیر این فضای با فضای فیزیکی است و جهان دو فضایی شدی جدید، بستر انتخاب های ارزشی و دینی جهان را توسعه بخشید ه است و منطق تولید دینی را تحت تاثیر قرار داده است .

عضو کمیته ی بین المللی مطالعات جهانی لندن ، با بیان این که جهان فیزیکی / مجازی ما را با تبدیل­های بزرگی مواجه کرده است که به نوعی حکم فرامتغیر تغییرات جدید محسوب می شود، چهارده تبدیل اساسی آن را با پژوهش­گران عرصی تبلیغ دینی، به بحث گذاشتند.

در این نشست تخصصی تأکید شد که در جهان دو فضایی جدید تبلیغ دینی محلی به تبلیغ جهانی و تبلیغ دینی آنالوگ به تبلیغ دیجیتالی تبدیل شده است.

رئیس موسسه ی مطالعات اسلامی لندن ، ، با بیان این که روندهای تک عنصر تبلیغی به روندهای تبلیغی الگوریتمی تبدل پذیرفته و تبلیغ دینی مکان محور جای خودرا به تبلیغ فضا محورداده است،افزود:

تبلیغ دینی که پیش­تر، تک رسانه ای بود، چند رسانه ای و بسیار کم هزینه گردیده و منابع دینی سلسله مراتبی به منابع دینی مرتبه ای بدل شده­است.

رئیس موسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران ،اظهار داشت: تبلیغ مبتنی بر ارتباطات حضوری به صورت تبلیغ اتوماتیک در آمده و تبلیغ دینی می تواند با شکستن محدو دیت زمان فیزیکی به تبلیغ دائمی دست یابد و تبلیغ توده وار به تبلیغ دینی فردگرا و حرفه ای تبدیل گردد.

حجةالاسلام عاملی ،عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکدی علوم اجتماعی دانشگاه تهران،با بیان این که مدیران تبلیغی دراین فضای جدید، قادر خواهند بود تبلیغ دینی را به صورت هدایت از راه دور سامان دهند ،تأکید کرد که تبلیغ دینی در جهان جدید ارتباطی می تواند با گذار از حصار یک تبلیغ منزوی به تبلیغی فراگیر و شبکه ای و واجد هویت برنامه ای بدل گردد و از تبلیغ تفسیری به صورت تبلیغ هایپرلینک در آید.

ایشان با بررسی نسبت جهان فیزیکی با جهان مجازی افزودند: در یک نگاه دو جنبه همزمان به ظرفیت های جهان فیزیکی و جهان مجازی توجه می کند و بر این مبنا تأکید می‌کند که فهم واقعیت‌های فردی و اجتماعی با پارادایم‌های تک‌جهانی امکان‌پذیر نیست. فهم جهان واقعی منهای درک جهان مجازی و بالعکس مطالعه جهان مجازی بدون توجه به متغیرهای جهان واقعی، مطالعه و نگاه را گرفتار یک نوع خطای فهم می‌کند .

وی با این رویکرد ،برنامه ریزان تبلیغ دینی را به ملاحظه این اصل فراخواند وگفت:

درک امر تبلیغ دینی نیز تابع همین قاعده است و لذا باید به "بایسته های تبلیغ دینی" در فضای فیزیکی و ظرفیت های تکمیلی تبلیغ دینی در فضای مجازی توجه نمود. این قاعده بر این اصل تاکید می کند که با وجود ظرفیت های فراگیر تعالیم دینی مجازی؛ از تعالیم دینی فیزیکی و حضوری بطور حتم مستغنی نیستم و آثار خیر آن همواره مورد تاکید است.

وی با توجه دادن به ظرافت های تبلیغ دینی در جهان جدید ارتباطی ،افزودند:

بیان امر دینی در "فضای توسعه یافته انتخاب ها" از ظرافت های قابل مطالعه ای برخوردار است که بدون توجه به آنها گرفتار یک نوع "ضد تبلیغ" یا "تبلیغ معکوس" می شویم. بطور حتم ظرفیت های جهان شمول اسلام، ظرفیت محتوایی جهانی را فراهم می کند که در فضا دو جهانی شده جدید، یک امکان بزرگ برای طرح حقیقت دینی به حساب می آید.

حجةالاسلام حصاری، مدیر کل دفتر مطالعات برنامه‌ریزی فرهنگی، تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزی علمیی قم در نشست تخصصی تکنولوژی تبلیغ ،با مهم خواندن ضرورت گسترش عرصه های تبلیغ دینی،تأکید کرد: گسترش تکنولوژی های نوین اطلاعاتی برپهنای سپهر جدید ارتباطی،جهانی مجازی را رقم زده است که تجربه ای دیگرگونه ازحیات را برای عالم وآدمِ سرزمینِ دیجیتال فراهم می کند.

وی تصریح کرد که رسالت تبلیغ دینی است تا مائده های هدایت را با لسان این قومِ«جهانی/محلی شده»برگسترد واز تاراندودِمحلّیت مضاعف،به انکشاف دعوت فطرت دست یازد و ازکناری ظلمتِ چینش های دوفضاییِ«حضور/غیاب»،«جهانی/محلّی»و«دور/نزدیک»،انسان ها را به کرانه های نورانی تجلی عدالت و شایستگی در این فضا،برکشد.

پیش از این نیز اساتید دیگری در نشست تخصصی تکنولوژی تبلیغ به بررسی ابعاد مختلف تبلیغ دینی پرداخته اند که دکتر رفیع پور و دکتر محسنیان راد از آن جمله بوده اند

منبع : http://balagh.net/persian/maqalat/02.htm#p

 

 

بی عینک : چقدر می توانستیم کار کنیم ولی حتی به آن فکر هم نکرده ایم . من که از نصیحت دیگران خسته شده ام . اگر زورم به کسی نمیرسد به خودم که میرسد . هر چند دقیقا نمیدانم خدا چقدر عمر به من میدهد تا بارهای روی زمین مانده را بردارم و روی شانه ام بگذارم اما حتی یک قدم برای تعجیل فرج حضرت هم خودش یک قدم است . ان شا الله این دانه کشی مور مقبول سلیمان جهان بیافتد .

 

 


 نوشته شده توسط تحلیل بی عینک در شنبه 89/3/1 و ساعت 7:7 عصر | نظرات دیگران()
درباره خودم

بی عینک
تحلیل بی عینک
وقایع را بی عینک ببینیم نه از درون عینک رسانه ها . همین

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 29
بازدید دیروز: 135
مجموع بازدیدها: 310187
جستجو در صفحه

لوگوی دوستان
خبر نامه